• خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

    1399/10/24 ساعت 14:41

    حسین مهری و مریم مومن جلوی دوربین «هم‌بازی» رفتند
    تصویربرداری«هم‌بازی»به کارگردانی سروش محمدزاده وتهیه‌کنندگی نویدمحمودی این روزهادرتهران وحومه ادامه داردوبه تازگی نیماجعفری‌جوزانی تدوین این مجموعه را آغاز کرده است.
    مریم مومن و حسین مهری از جمله بازیگران این مجموعه هستند.