• افزایش آمار #کرونا در تهران در ۲۴ ساعت گذشته/ آخرین تمهیدات و تصمیم‌های ستاد مدیریت بیماری کرونا استان تهران از زبان دکتر زالی