• رییس کمیسیون انرژی: سوزاندن #مازوت چیز بدی نیست!

    عباسی: بیشتر شدن استحمام و از طرفی باز‌گذاشتن پنجره‌ها برای رعایت پروتکل‌ها از علل کمبود #گاز و به تبع آن قطعی برق است.

    سوزاندن مازوت چیز بدی هم نیست. اگر این بد است پس چرا کشورهای دیگر از ما مازوت می‌خرند؟