• ظاهرا #ایلان_ماسک به عنوان ثروتمندترین مرد زمین و مدیر تشکیلات تسلا و اسپیس ایکس به نقل قول از مردمی پرداخته که از سانسور ناراضی هستند و عملا از تصمیمات جدید شبکه‌های اجتماعی علیه ترامپ و ترامپی‌ها ابراز ناراحتی کرده است.