• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1399/10/24 ساعت 19:26

    آمریکا «ابو فدک المحمداوی» که بعد از شهادت ابومهدی المهندس به نایب رئیس سازمان الحشدالشعبی معرفی شده بود، را تحریم کرد.