• رضا بهزادیان نژاد   RezaBehzadian@

    1399/10/24 ساعت 22:59

    کسانی که اینقدر عشق مستعمره شدن هستن میتونن تشریف ببرند گویان فرانسه؛ سرانه‌اش یک چهارم فرانسه و ۵۰٪ مردمش هم زیر خطر فقر هستند. یه جزیره رئونیون فرانسه هم نزدیک ماداگاسکار هست که مردمش برای کار میرن ماداگاسکار! خلاصه که ذهن استعمار زده بدترین مانع پیشرفت بوده و هست.