• رضا بهزادیان نژاد   RezaBehzadian@

    1399/10/24 ساعت 20:23

    هواپیمایی هما حدود ١٣ هزار پرسنل دارد در حالی که در بهترین حالت ٣٥ هواپیمای هما عملیاتی اند، یعنی برای هر هواپیما بیشتر از ٣٠٠ نفر! هما در عین حال که ضرر ده است ٧ هزار میلیارد بدهی دارد و در آستانه ورشکستگی است؛ چاه ویل مدیریت رانتی و قبیله‌ای در کشور با هیچ معجزه‌ای پر نمی‌شود