• ارتباط خاموشی‌ها با مراکز استخراج رمز ارزها

    سخنگوی صنعت #برق: تاکنون ۱۶۲۰ مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارزها را شناسایی، معرفی و غیرفعال کردیم.

    #بیت_کوین