• رضا بهزادیان نژاد   RezaBehzadian@

    1399/10/24 ساعت 00:32

    دو خط قرمز شخصی دارم؛ جنگ و تحریم؛ به خاطر اینکه معتقدم آزادی و دموکراسی با این دو به دست نمی‌آید و اینها جز سختی، مرگ و ویرانی چیز دیگری به ارمغان نمی‌آورند؛ پس هرکس در جهت رفع تحریم و خطر جنگ گام بردارد را فارغ از ملیت، محل سکونت و … تایید میکنم و بالعکس