• ماجرای قطعی‌های اخیر #برق

    سخنگوی صنعت برق:
    به دلیل افزایش مصرف برق و گاز در بخش خانگی و تجاری و محدودیت سوخت تحویلی به تعدادی از نیروگاه‌ها، خاموشی‌های پراکنده در برخی مناطق اعمال شده است.

    در حال حاضر #برق کشور در شرایط پایدار بسر می‌برد.