• اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران   IranChamber@

    1399/10/24 ساعت 22:44

    با حضور هیات تجاری عراقی به ریاست عبدالرزاق الزهیری، رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی عراق در اتاق ایران، همایش تجاری ایران و عراق برگزار شد. عدم صدور روادید بلندمدت و بسته شدن مرزها بدون اطلاع قبلی از جمله مهم‌ترین موانع توسعه تجارت ایران و عراق عنوان شد.