• وضعیت #آلودگی_هوا خطرناک شده است

    رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت: اگر واقعا اقدام جدی در زمینه کاهش منابع انتشار آلودگی و کاهش مواجهه مردم نشود، واقعا نگران سلامت عموم مردم و نگران وقوع شرایطی مانند یک حادثه ناگوار در شهر #تهران و سایر کلان‌شهرها هستیم/ ایسنا