• روزنامه همشهری   hamshahrinews@

    1399/10/24 ساعت 10:46

    مرکزی رسما در جلسه امروز اعلام کرد مشکلی در تامین و پرداخت ارز ندارد.