• استاندار #تهران: کارخانه‌ها #مازوت می‌سوزانند اما گوگرد موجود در گازوئیل مشکل اصلی #آلودگی_هوا است

    هیچ کجای تهران در روز گذشته شاخص ۵۰۰ نداشته؛بااین عدد در آن محدوده کسی زنده نمی‌ماند.دیروز میانگین هوای تهران ۱۲۶ بود و تنهادر ۳ ایستگاه میزان آلایندگی ۲۱۰بوده است/باشگاه خبرنگاران