• روزنامه همشهری   hamshahrinews@

    1399/10/24 ساعت 19:34

    کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین المللی در وین: فعالیت تحقیق و توسعه برای طراحی نوع ارتقا یافته سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران، آغاز شد| مدیرکل آژانس امروز با انتشار گزارشی، موضوع را به اطلاع کشورهای عضو رسانید| ایرنا