• خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

    1399/10/24 ساعت 23:43

    «لبخند ماسک»به جشنواره کلکته راه یافت
    با پایان مراحل فنی فیلم کوتاه«لبخند ماسک» به نویسندگی وکارگردانی عباس غزالی،این فیلم برای حضور دربخش مسابقه فستیوال بین‌المللی فیلم کوتاه کلکته انتخاب شد.
    «لبخند ماسک»دومین تجربه عباس غزالی در مقام کارگردانی فیلم کوتاه به شمار می‌رود.