• خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

    1399/10/24 ساعت 11:20

    اولین گفتگوی رسمی خانواده رضادرحالی منتشرشدکه به حاشیه‌های پیش آمده واکنش نشان دادندواعلام کردند:«رضا تحت حمایت کامل جمعیت امام علی(ع)بودودلیل خودکشی‌‌اش اصلامسائل اقتصادی وحضوردر رسانه نبود بلکه فوت مادرش تنها دلیل اصلی افسردگی شدیدوی وچندخودکشی نافرجام او و درنهایت مرگش شد»