• روزنامه همشهری   hamshahrinews@

    1399/10/24 ساعت 21:10

    نانسی پلوسی، رئیس‌ مجلس نمایندگان آمریکا: ترامپ باید برود| او خطری آشکار علیه کشوری است که همه ما دوست داریم.