• رضا بهزادیان نژاد   RezaBehzadian@

    1399/10/23 ساعت 15:55

    محسن افشانی مصاحبه خوبی کرده با فارس در مورد سایتهای قمار و بعضی شاخهای اینستاگرامی؛ چیزهایی که در مورد نیلی افشار، دنیا جهانبخت و دیگر شاخهای اینستاگرامی میگه فقط فروپاشی فرهنگی جامعه رو نشون میده!
    لینک مصاحبه