• روزنامه همشهری   hamshahrinews@

    1399/10/23 ساعت 19:40

    گزارش‌ها حاکی است وضعیت آلودگی هوا در تمام مناطق تهران قرمز، بنفش و در منطقه ۱۲ قهوه‌ای است| در هوای ناسالم قرمز، همه افراد جامعه در معرض مخاطرات ناشی از آلودگی هوا قرار می‌گیرند و حتی ممکن است گروه‌های حساس دچار عوارض شدیدتری شوند |۱