• روزنامه همشهری   hamshahrinews@

    1399/10/23 ساعت 17:36

    روحانی: بدون تردید یکی از مسائل مهم در این مقطع، تامین واکسن است | دولت در زمینه تامین واکسن از کواکس، هم درخواست داده و هم پولش را پرداخت کرده است.