• خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

    1399/10/23 ساعت 12:13

    حراج بزرگ تهران ۲۶ دی برگزار می‌شود
    نمایشگاه حراج بزرگ تهران که امسال باتوجه به شیوع ویروس کرونا ۲ بار با تاخیر مواجه شده بود، بالاخره جمعه ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۹ برگزار می‌شود. این حراج با مدیریت علیرضا سمیع آذر برگزار می‌شود.

    #صبا