• روزنامه همشهری   hamshahrinews@

    1399/10/23 ساعت 23:58

    مطهری: عده‌ای مشکل غیرضروری برای کشور درست می‌کنند

    علی مطهری، نایب رئیس مجلس دهم، در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید کسانی در داخل کشور سنگ معیشت را به سینه می‌زنند اما تا بحث گشایش در اقتصاد پیش می‌آید محکم مقابل آن می‌ایستند.

    http://t.me/hamshahri_tv/۲۵۹۷…