• بیانیه توانیر: روند قطع برق آغاز شد

    حالا باید دید آیا قطع برق فقط به مشترکان خانگی محدود خواهد شد یا دامن صنایع را هم خواهد گرفت و ریسک تازه‌ای را به بازار کم‌رمق سهام تحمیل خواهد کرد