• روزنامه همشهری   hamshahrinews@

    1399/10/23 ساعت 15:53

    تصاویر رسیده به همشهری نشان می‌دهد که قطعی برق، موجب خاموشی چراغ‌های راهنمایی و رانندگی در مناطق مرکزی شهر شده که از ساعتی دیگر و اوج‌گیری ترافیک می‌تواند شلوغی سنگین خیابان‌ها را به وجود آورد.