• روزنامه همشهری   hamshahrinews@

    1399/10/23 ساعت 16:18

    ظریف: صرف بازگشت آمریکا به برجام در شرایط کنونی کفایت نمی‌کند| بدلیل اینکه برجام درشرایطی مذاکره شد که نوع دیگری از تحریم‌ها علیه ایران مطرح بود و رفع آن تحریم‌ها در داخل برجام تشریح شد| برای اینکه آن شرایط فراهم شود، بازگشت به برجام برای آمریکا کافی نیست، باید تحریم‌ها را بردارد