• روزنامه همشهری   hamshahrinews@

    1399/10/23 ساعت 19:40

    همچنین در هوای بسیار ناسالم که به رنگ بنفش معروف است و عدد(AQI) بین ۲۰۱ تا ۳۰۰ قرار می‌گیرد؛ احتمال بروز عوارض جدی بر سلامت افراد افزایش می‌یابد| در کیفیت هوای «خطرناک» به رنگ قهوه‌ای شناخته و تفکیک می‌شود، افراد جامعه باید از قرار گرفتن در هوای آزاد خودداری یا شهر را ترک کنند.