• سهراب انعامی علمداری   sohrabenami@

    1399/10/23 ساعت 10:42

    #بایدن «ویلیام برنز» را برای سمت ریاست سازمان سیا برگزید؛ دیپلماتی باهوش و زیرک اما کم آشنا به مسائل امنیتی، بسیاری او را با مذاکرات عمان درباره #برجام می‌شناسند.
    نقش پررنگ برنز در مذاکرات احتمالی #آمریکا و #ایران چه خواهد بود؟