• روزنامه همشهری   hamshahrinews@

    1399/10/23 ساعت 21:09

    سخنگوی وزارت خارجه درباره توییت‌های امروز پومپئو، آن را ناشی از عصبانیت هیستریک در پایان دوره مفتضح او در سمت وزیر خارجه و عصبانیت ناشی از شکست سیاست فشار حداکثری دانست| سخنگوی وزارت خارجه افزود: به تعبیر زیبای شهید بهشتی، آقای پومپئو عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر!