• روزنامه همشهری   hamshahrinews@

    1399/10/23 ساعت 17:38

    روحانی: تعهد در برابر تعهد و گام عملی در برابر گام عملی| دلمان می‌خواهد که در پایان دولت دوازدهم در مردادماه، هم از کرونا عبور کرده باشیم و هم از تحریم.