• رضا بهزادیان نژاد   RezaBehzadian@

    1399/10/22 ساعت 13:33

    من فوتبالی ام ولی اصلا اهل دربی نیستم فقط یه بار به یه استقلالی گفتم رفتی دکتر شاید درمانی براش باشه؛ بنده خدا در افق محو شد؛ البته بعد دیدم از اون افق داره یه چیزی میاد سمتم