• رضا بهزادیان نژاد   RezaBehzadian@

    1399/10/21 ساعت 21:57

    ۵ مرد افغان در تیراندازی پلیس ترکیه به ماشین مهاجران غیر قانونی کشته شدند. اما از نظر BBC این یک حادثه ترافیکی است. از آنطرف داعش هفت کارگر هزاره افغان را به جرم شیعه بودن در پاکستان گردن زده است. زنان هزاره چشم هایشان را مثل شوهران گردن زده شان بستند؛
    مریم سما دقیقا کجاست؟