• رضا بهزادیان نژاد   RezaBehzadian@

    1399/10/21 ساعت 15:17

    البته به زودی باید منتظر مجازات سنگین برای خروج ارز از کشور هم باشیم؛
    دوباره عرض میکنم مهم این نیست که این آدم چه نظری دارد مهم این است که در دبیرخانه مجمع همین‌ها را میکند سند تحول و به خورد من و شما میدهد