• رضا بهزادیان نژاد   RezaBehzadian@

    1399/10/20 ساعت 10:11

    تجربه شخصی:
    شما به این «Hi wolf is not greedy» می‌خندید من نسخه ارتقا یافته‌اش را هم دیدم. در یک کارگروه در مورد تهدیدات نظامی نوین؛ سردار فلانی در مورد شبیه سازی جنگ ایران و آمریکا ارائه داشت؛ شروع که کرد مدام میگفت لطفا پاورپوینت (پروژکتور) رو درست کنید؛ ما هم خودمان/۱