• اندیشه پویا   AndishePouya@

    1399/10/20 ساعت 17:37

    امام جمارانی شاهد آخرین دیدار بنی‌صدر با احمد خمینی بوده است. در این دیدار احمد خمینی دستش را روی شانه‌ بنی‌صدر می‌گذار‌ و می‌گوید: «آقای بنی‌صدر تا این دست من پشتت هست شما هستی. دستم را بردارم، رفتی.»


    معرفی کتاب خاطرات محمدمهدی امام جمارانی؛ به قلم علی ملیحی؛ #اندیشه_پویا ۷۰