• رضا بهزادیان نژاد   RezaBehzadian@

    1399/10/20 ساعت 11:10

    آقا جان جرات نداری بنویسی بگو جرات ندارم نه اینکه با اصلاح طلبان هم آوا نمی‌خواهم بشوم؛ مگر دکتر جعفریان که نوشت یک شبه مهر اصلاح طلبی را روی صورتش داغ کردند؟