• رضا بهزادیان نژاد   RezaBehzadian@

    1399/10/20 ساعت 21:22

    جایزه بزرگترین اسکول کننده سال ۹۹ تا به حال تعلق میگیره به اونی که حسین کنعانی مقدم رو اسکول کرده و بهش گفته آمریکا تو واکسن چیپ کار گذاشته