• رضا بهزادیان نژاد   RezaBehzadian@

    1399/10/20 ساعت 13:48

    واکنش بذرپاش به #بذرپاش_گیت دستور برای جلوگیری از دسترسی به متن پایان نامه هاست. باور کنید این جماعت در تمام موارد ادعای عدالت خواهیشان همینقدر پوچ و بی مایه هستند.