• رضا بهزادیان نژاد   RezaBehzadian@

    1399/10/20 ساعت 13:08

    این زمانی هست که ترامپ هنوز نفهمیده چه گندی زده؛ خودش، فرزندان و اطرافیانش خوشحالند که طرفدارانش به کنگره حمله کردند؛ غافل از اینکه با اینکار nice people‌های طرفدارش تروریست خطاب میشن و خودش هم رسما از قدرت کنار گذاشته میشه؛