• محمد علی باقری   alibagheri1345@

    1399/10/18 ساعت 09:14

    از راهپیمایی اعتراضی آرام و سکوت میلیونی در میدان آزادی تهران تا تهاجم خشونت‌بار هزاران نفری به ساختمان کنگره در واشنگتن.
    از برخورد خون‌بار با معترضین در ایران تا تخلیه کم‌هزینه کنگره توسط گارد ملی آمریکا.