• سارا هوشمندی   sarahoushmandi@

  1399/10/18 ساعت 17:24

  آقای ترامپ قمارباز ؛ هنوز معتقدی
  «دنیای بدون سلیمانی جای امن‌تری است»‌؟
  امنیت برای تو در سرزمین خودت هم مرد …

  منتقم خون سلیمانی خدایی‌ست که فرمود:
  إنا من المجرمین منتقمون

  #Trump