• مهدی محمودی   mehdimahmudi@

    1399/10/17 ساعت 22:51

    ترامپ طرفداراش رو شیر کرد رفتن تو محوطه کنگره..
    احتمالا برای ۲۰۲۴ هم اعتماد اغلب جمهوریخواهان رو از دست میده
    #Trump