• محمد علی باقری   alibagheri1345@

    1399/10/16 ساعت 10:17

    مجلس جوان و انقلابی، پیش از تندروهای آمریکا، به استقبال بایدن می‌روند تا بازگشت به برجام را ناممکن کنند:
    «بازگشت جمهوری اسلامی به هر «گام» از تعهدات برجامی کاهش یافته … نیازمند تصویب مستقل از طرف مجلس می‌باشد.»
    بخشی از طرح اقدام متقابل ایران در برابر ترور شهید سلیمانی