• علی خرم سفیر سابق ایران در سازمان ملل در پایان یادداشتی در #روزنامه_شرق تلویحی افشا کرده که از همان روزهای اول انقلاب جاسوسان #اسرائیل در حکومت تازه جاخوش کرده بودند و مدارک رد پای اسرائیل در ایران را از بین می‌بردند