• محمد علی باقری   alibagheri1345@

    1399/10/16 ساعت 09:20

    مجلس جوان و انقلابی در آخرین اقدام خود برای رفع مشکلات اقتصادی مردم، در قالب «طرح اقدام متقابل ایران در برابر ترور شهید سلیمانی» و در جهت مقابله با تحریم‌ها، کشورهای هدف، جهت گسترش تعاملات اقتصادی را مشخص کرد:
    چین، روسیه، سوریه ، عراق و ونزوئلا