• یادتونه توى اون درگیرى #دختر_آبادانی مامور حراست سینه هاى دختر رو لمس میکرد و همه نوشتیم این چه کاریه؟ گفتیم قوه قضاییه بررسى کنه.
    خبر رسیده که کارمند حراست، تبرئه شده و دختر این ماجرا به‌اتهام «ورود به زور، ایراد ضرب و جرح و آتش‌سوزی عمدی»، مجرم شناخته‌شده.