• بعد از این همه اما، اگر، ای وای، ای کاش و شکست‌های پی‌در‌پی دلم پیروزی می‌خواد؛ یک اتفاق خوب و طولانی؛ اما به قول نیما اجاق خردست و خاکستر سرد.