• انجمن سواد رسانه‌ای ایران   amedialiteracy@

    1399/10/05 ساعت 02:04

    نخستین پویش مردمی تولید محتوای سواد رسانه‌ای
    همه میتوانند با ارسال صوت، تصویر و متن تولیدی خود در این پویش شرکت کنند.