• اندیشه پویا   AndishePouya@

    1399/10/05 ساعت 18:18

    امروز در تمام نظرخواهی‌ها درباره سیاست شمار بسیاری از شهروندان بر این عقیده‌اند که سیاست فعالیتی بی‌ارزش و پلشت است که آدم‌های صادق و توانمند را پس می‌زند و مشتی آدم هیچ‌کاره و بی‌سروپا را به کار می‌گیرد.


    جستاری بلند از ماریو بارگاس یوسا با ترجمه عبدالله کوثری |#اندیشه_پویا ۷۰