• حمید بعیدی‌ نژاد   baeidinejad@

    1399/10/04 ساعت 19:24

    ۲-این توافق با مشخص نمودن جزئیات روابط در دوره‌ی جدایی، تکلیف تمامی بخشهای اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، حقوقی و ماهیگیری میان دو‌طرف را مشخص می‌کند. باتصویب نهایی این توافق درمجالس قانونگذاری در روزهای آتی، روابط اتحادیه اروپا و انگلیس از اول ژانویه ۲۰۲۱ تابع مقررات جدید خواهد بود.